تصاویر ایرانیانی که در هیستون تگزاس زندانی بودند و طی مبادله زندانیان میان ایران و آمریکا آزاد شدند. ایرانیانی که در هیستون تگزاس زندانی بودند. ایرانیانی که در هیستون تگزاس زندانی بودند-1. ایرانیانی که در هیستون تگزاس زندانی بودند-2. ایرانیانی که در هیستون تگزاس زندانی بودند-3. منبع: خبرآنلاین.

تصاویر ایرانیانی که در هیستون تگزاس زندانی بودند و طی مبادله زندانیان میان ایران و آمریکا آزاد شدند.

ایرانیانی که در هیستون تگزاس زندانی بودندتصاویری از ایرانیان آزاد شده در آمریکا
ایرانیانی که در هیستون تگزاس زندانی بودند-1

تصاویری از ایرانیان آزاد شده در آمریکا
ایرانیانی که در هیستون تگزاس زندانی بودند-2

تصاویری از ایرانیان آزاد شده در آمریکا
ایرانیانی که در هیستون تگزاس زندانی بودند-3
 

منبع: خبرآنلاین
 
 
 
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه